19-تایپ و تکثیر و پرینت:

-تایپ و تکثیر و پرینت:

تایپ و تکثیر مواردی که تیراژ آنها کم است که در این موارد بهترین راه بعد از تایپ پروژه آن را از طریق پرینترهای معمولی آن را پرینت وآماده تحویل می نماییم.

/ 0 نظر / 20 بازدید