نگارنقش

آژانس تبلیغاتی و مرکز چاپ نگار نقش هنر

19-تایپ و تکثیر و پرینت:
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٠   کلمات کلیدی: تایپ و تکثیر و پرینت

-تایپ و تکثیر و پرینت:

تایپ و تکثیر مواردی که تیراژ آنها کم است که در این موارد بهترین راه بعد از تایپ پروژه آن را از طریق پرینترهای معمولی آن را پرینت وآماده تحویل می نماییم.